Z WikiVUM
Přejít na: navigace, hledání


Nastavení CallBack s PINem

Pro nastavení funkce Call Back s PINem, můžete použít jeden z těchto způsobů: 1. Nastavení pomocí průvodce 2. Nastavení přímou editací vstupní skupiny na vybraném tel.čísle

ad1:

- použijte v základním menu volbu - "průvodce". Vyberte číslo pro callback a ve čtvrtém kroku tohoto průvodce použijte volbu "callback" a nastavte Vámi zvolený PIN kód. V následujícím kroku si vyberete CLIP, který se bude požívat při volání přes toto číslo, pokud máte ověřeno Vaše mobilní číslo, můžete nastavit CLIP nebo CLIR, jestliže nemáte ověřeno, můžete z tohoto kroku odskočit k ověření ... Dále pokračujte dle průvodce.

pozn.: jestliže nevíte co v jednotlivých krocích průvodce vyplnit, nevyplňujte nic a jen pokračujte dále.

ad2:

- pro nastavení funkce Callback s PINem můžete nastavit i přímou editací vstupní skupiny pro dané tel.číslo.

Příklad nastavení skupiny s nastavenou funkcí CallBack s PINem je vidět na následujících obrázcích:

Nastavení Call Back pin.jpg


Nastavení skupiny "Provolba" tak jak ji nastaví Průvodce, pokud jste jej použili pro nastavení funkce CallBack

Nastavení Call Back provolba.jpg


Navíc máte možnost ovlivnit (změnit si) časovou prodlevu (standardně jsou hodnoty nastaveny jako na obrázku na 10 a 5 sekund.): - čas, kdy ústředna čeká na stisk prvního tlačítka (telefonní číslo na které chcete spojit) - čas, kdy ústředna čeká na stisk dalšího tlačítka (doba při stisku mezi tlačítky).

Pokud některou z těchto hodnot překročíte, bude hovor ukončen a musíte volat funkcni Call Back znova.Při volání na číslo, kde jste použili CallBack s PINem bude následovat pauza 5s na zadání PINu a čísla kam chcete volat ve tvaru PIN*CISLO# (např. 123*558840000# ). Pokud ústředna neobdrží žádné DTMF kódy nebo je kód zadán chybně, bude pokračovat v seznamu volaní dále. Pokud je kód zadán v pořádku, bude hovor zavěšen a za chvíli Vám ustředna zavolá zpět. Pokud jste zadali číslo kam chcete volat, budete s tímto číslem automaticky spojeni, jinak toto číslo zadáte v této fázi.

Nokia - v měkterých typech telefonů je potřeba pro zaslání DTMF kódu zadat v průběhu hovoru "Volby -> odeslat DTMF". Pro usnadnění tohoto typu callbacku doporučujeme si zadat číslo s callbackem do telefonního seznamu, následně volbou "přidat detail -> DTMF" zadat PIN*CISLO# na které nejčastěji voláte.

Další informace k tématu CallBack s PINem

Callback s PINem