Z WikiVUM
Přejít na: navigace, hledání


Pro správnou funkci volání přes URL je potřeba si vygenerovat aktivační klíč.
Možnosti vygenerování aktivačního klíče:
Pokud si vygenerujete aktivační klíč s volbou "Volání na zadané číslo a spojení na vlastní" - bude hovor spojen nejdříve na zadané číslo a po příjmutí hovoru je dále spojeno na vlastní číslo čímž dojde k propojení obou čísel.

Pokud si vygenerujete aktivační klíč s volbou "Volání na vlastní a spojení na zadané číslo" - bude hovor spojen nejdříve na vlastní číslo a po příjmutí hovoru je dále spojeno na zadané číslo čímž dojde k propojení obou čísel.

Možnost vygenerovat klíč Callback popisujeme níže.

Možnost vygenerovat klíč Info popisujeme níže.


Příklad URL pro přímé spojení-volání na zadané číslo:
Otevřením adresy http://mikrotech.sipcz.net/ustredna/webapi.php?klic=XXXXXXXXXXX&cislo=YYYYYYYYYYYY"
Ústředna spojí číslo YYYYYYYYYYYY s Vaším telefonním číslem
Místo XXXXXXXXXXX zadejte Váš klíč vygenerovaný VUM

Na své stránky můžete umístit skript, který tuto stránku volá - například:<script type="text/javascript">
var http = false;
if(navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer")
http = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
} else {
http = new XMLHttpRequest();
}
function volej() {
var input = document.getElementById('cislo');
http.open("GET", "http://mikrotech.sipcz.net/ustredna/webapi.php?klic=XXXXXXXXXXX&cislo="+input.value, true);
http.onreadystatechange=function() {
if(http.readyState == 4) {
document.getElementById('vysledek').innerHTML = http.responseText;
}
}
http.send(null);
}
</script>

<div id="vysledek">
    <INPUT type="BUTTON" value="Zavolejte mi na číslo " ONCLICK="volej()">
    <input type='text' id='cislo' />
</div>Call back pomocí API-volání

Důležité upozornění: takto vygenerovaný klíč NEDÁVEJTE veřejně, ani ho nikomu NESDĚLUJTE aby nemohlo dojít k jeho zneužití !!

Pro použití ve vlastních aplikacích můžete využít aktivačního klíče ve spojení s funkcní callback volanou přes URL.

Příklad URL pro přímé spojení-volání na zadané číslo:
Otevřením adresy http://mikrotech.sipcz.net/ustredna/webapi.php?klic=XXXXXXXXX&cislo=YYYYYYYYY&cislo_kdo=ZZZZZZZZZ"
Ústředna spojí číslo ZZZZZZZZZ s telefonním číslem YYYYYYYYY
Místo XXXXXXXXX zadejte Váš klíč vygenerovaný VUM
Hovor bude spojen na číslo ZZZZZZZZZ a po příjmutí hovoru je dále spojeno na zadané číslo YYYYYYYYY čímž dojde k propojení obou čísel.


API - Info o volání

Použití KOD Výstup
Stav kreditu http://mikrotech.sipcz.net/ustredna/webapi.php?klic=XXXXXXXXX&typ=1" kredit;datum stavu kreditu;
Poslední odchozí hovor http://mikrotech.sipcz.net/ustredna/webapi.php?klic=XXXXXXXXX&typ=2" datum volani;kdo;kam;delka hovoru;stav volani;
Poslední příchozí hovor http://mikrotech.sipcz.net/ustredna/webapi.php?klic=XXXXXXXXX&typ=3" datum volani;kdo;kam;delka hovoru;stav volani;

u typu 2 a 3 (Poslední odchozí hovor a Poslední příchozí hovor) lze upřesnit stav a to parametrem styp.

upřesnění typu
Hodnota Význam
1 Pouze provedené volání (stav=ANSWERED)
2 Zmeškané (stav není ANSWERED)
3 Bez odpovědi/hovor nebyl přijat (stav=NO ANSWER)
4 Zaneprazdnen/číslo bylo obsazeno/volaný odmítnul hovor (stav=BUSY)
5 Chyba (stav=FAILED)

Např.: pro zjištění posledního nepřijatého hovoru použijeme kod:
http://mikrotech.sipcz.net/ustredna/webapi.php?klic=XXXXXXXXX&typ=3&styp=2"


Příklad dalšího Použití API-WEB