Z WikiVUM
Přejít na: navigace, hledání


API - ukončení hovoru

Nastavení se provádi v Menu čísla, kliknutím na konkretní číslo.

V tomto nastavení můžete posílat API vždy po skončení hovoru.
V textu zadáte URL skriptu, kde můžete použít parametry, které budou doplněny podle volání:
s% - číslo volajícího.
d% - číslo volaného.
t% - datum a čas volaní.
c% - Celková délka volání včetně vyzvánění.
p% - Délka hovoru.
i% - Status volání.
u% - Unikatní ID volání.
r% - RNDIS.

stav volaní může nabývat hodnot:
ANSWER: Proveden hovor
NOANSWER:Bez odpovedi (hovor nebyl prijat/vyprsel cas pro zvednuti hovoru)
BUSY:Zaneprazdnen (cislo bylo obsazeno/volany odmitnul hovor )
CHANUNAVAIL:Nedostupny (hovor nebylo mozne dorucit k Vasemu VoIP pristroji)
CONGESTION:Nedostupny (nebylo rozpoznano, kde je VoIP pristroj prihlasen)
CANCEL:Zruseno (hovor byl predcasne ukoncen)


Příklad použití skriptu:

Zadáte cestu ke svému skriptu (např. http://mujserver.cz/mujskript.php?volajici=s%&volany=d%&cas=t%&stav=i%&delka_celkem=c%&delka_hovor=p% )