Z WikiVUM
Přejít na: navigace, hledání

Chcete blokovat všechny mobily > aby se z daného tel.čísla NEDALO zavolat do mobilních sítí v ČR. Nastavíme tedy soubor pravidel pro odchozí hovory, které volajícímu sdělí, že do tohoto směru není dovoleno volat - hlasovou hláškou.


V menu rozšířené > hlášky > přehled audio souborů
1. Nadefinovat si audio soubory (jednotlivé hlasové záznamy), které se budou používat ve hláškách. Ty se skládají do skupin hlášek a tak je možné si libovolně nadefinovat hlasová hlášení podle toho, co zrovna chceme volajícímu sdělit. viz. Audio hlášky

Pokud Vám nevyhovuje žádná ze systémových - předdefinovaných hlášek, máte možnost si vyrobit vlastní hlášení. Toto provedete stiskem tlačítka "generovat nový audio soubor", pojmenujete si jej a vložíte text, který následně bude namluven do audio podoby. Pro náš příklad jsme si novou hlášku pojmenovali "zakazane_odchozi" a text jsme vložili "Na toto telefonní číslo není dovoleno volat." a hlášku jsme "uložili". Tak ji uvidíte v seznamu definovaných hlášek a nyní stiskem tl."mp3>wav" ve sloupci konverze dokončíte vytvoření audio záznamu - samotné hlášky.


V menu > rozšířené > hlášky > přidat skupinu hlášek
2. Nadefinovat skupinu hlasových hlášek (která obsahuje alespoň jednu hlášku nebo posloupnost jednotlivých hlášek), kterou volající uslyší při pokusu o volání na mobilní čísla v ČR. Pro náš příklad jsme zvolili název skupiny hlášek "zakazane_odchozi" a z výběrového menu vybereme námi vytvořenou hlášku "zakazane_odchozi", potvrdíme volbu stiskem tlačítka "uložit vše".


V menu > rozšířené > skupiny > přidat skupinu
3. Vytvořit skupinu (můžeme si ji pojmenovat např. "zakázané odchozí", kde se definuje chování dané skupiny (zde použijeme uloženou hlášku, nebo hlášky řetězené za sebou), přiřazením skupiny hlášek, kterou jsme si předtím již nadefinovali.


V menu > rozšířené > seznamy
4. Vytvořit telefonní seznam Zadáte nový seznam s názvem "mobily". Editem u názvu "mobily" otevřete tento seznam a do pole číslo zadáte "6" do příjmení např. "mobil s prefixem 6" a uložíte. Dále do seznamu zadáme další záznam a do pole číslo zadáte "7" do příjmení, např. "mobil s prefixem 7" a uložíte.


V menu > rozšířené > skupiny
5. Vyberete skupinu, která je pro telefonní číslo pro výstup (např. #telefonní-číslo_vystup) a stiskem tlačítka editovat si otevřete stránku pro definici souboru pravidel pro danou skupinu. Nyní je potřeba přidat další pravidlo, přes které odchozí hovor musí projít - přidáme další řádek kliknutím na tlačítko "přidat další řádek" - ikonka plus se šipkou dolů.

Ve sloupci "funkce" vybereme z možných funkcí hodnotu "volání na číslo", ve slouci "???" vybereme tel.seznam "mobily" a v posledním sloupci "?akce?" pak skupinu "zakazane odchozi".

Naše nastavení potvrdíme stiskem tl. "uložit vše".

Blokování odchozího hovoru
Nastavení blokování odchozích hovorů