Z WikiVUM
Přejít na: navigace, hledání

Callback

Callback je možno jednoduše nastavit ve virtuální ústředně - použijte v základním menu volbu - "průvodce". Vyberte číslo pro callback a ve čtvrtém kroku tohoto průvodce použijte volbu "callback" (pokud použijete na toto číslo callback, vyberte seznam čísel, pro které bude callback dostupný). Vytvořte si tedy filtr (seznam čísel/telefonní seznam) ve kterém definujete například mobilní čísla, ze kterých budete mít možnost callback používat (jen na tyto čísla bude ústředna volat zpět), pro ostatní volající se bude číslo chovat standardně, tedy se na něj normálně dovolají. V následujícím kroku si vyberete CLIP, který se bude požívat při volání přes toto číslo, pokud máte ověřeno Vaše mobilní číslo, můžete nastavit CLIP nebo CLIR, jestliže nemáte ověřeno, můžete z tohoto kroku odskočit k ověření ... Dále pokračujte dle průvodce.

pozn.: jestliže nevíte co v jednotlivých krocích průvodce vyplnit, nevyplňujte nic a jen pokračujte dále.

Pro nastavení funkce Callback nemusíte nutně použít průvodce, ale můžete ji nastavit i přímou editací vstupní skupiny pro dané tel.číslo.

Příklad nastavení skupiny s nastavenou funkcí CallBack je vidět na následujících obrázcích:

Nastavení Call Back.jpg


Nastavení skupiny "Provolba" tak jak ji nastaví Průvodce, pokud jste jej použili pro nastavení funkce CallBack

Nastavení Call Back provolba.jpg


Navíc máte možnost ovlivnit (změnit si) časovou prodlevu (standardně jsou hodnoty nastaveny jako na obrázku na 10 a 5 sekund.): - čas, kdy ústředna čeká na stisk prvního tlačítka (telefonní číslo na které chcete spojit) - čas, kdy ústředna čeká na stisk dalšího tlačítka (doba při stisku mezi tlačítky).

Pokud některou z těchto hodnot překročíte, bude hovor ukončen a musíte volat funkcni Call Back znova.


Jestliže byste si rádi nastavili CID (změnili číslo volajícího), můžete tak učinit přidáním funkce CID jak to ukazuje následující obrázek:

Nastavení Call Back CID.jpg


způsoby callbacku