Z WikiVUM
Přejít na: navigace, hledání


Dynamické přesměrování - nastavení

Funkci dynamické přesměrování nastavíte v administračním rozhraní VUM /menu: čísla/ a u požadovaného tel.čísla nastavíte ve sloupci "dynamické přesměrování" telefonní číslo, na které bude přesměrováno. Vložené číslo uloříte stiskem tlačítka "přesměruj". Tímto je dynamické přesměrování akceptováno a aktivováno.

Chcete-li přesměrování ukončit/zrušit, jednoduše vymažte cílové číslo z pole a uložte.

Např. Potřebujete rychle přesměrovat své tel.číslo na jiné, protože máte jednání a nechcete být rušeni, nebo jste mimo kancelář, tak si nastavíte přesměrování na asistentku, která hovor přijme.

Aktivace či změna je možná následujícími způsoby:

  • nastavením přímo ve VUM - v administračním rozhraní
  • nastavením na telefonním přístroji - zadáním kódu pro dynamické přesměrování
  • nastavením přes SMS - zasláním kódu pro dynamické přesměrování

V administraci je také možné nastavit (od verze VUM 1.8), zda se bude přenášet telefonní číslo volajícího tak, aby na cílovém (přesměrovávaném telefonu) se zobrazovalo či nikoliv. Pokud nastavíte volbu na "přenášet", bude toto číslo dále předáno na cílový telefon. Ponecháte-li však tuto volbu na "nepřenášet", bude zobrazováno na cílovém telefonu číslo které hovor přesměrovává.

VUM funkce dyn presmerovani.jpg


Pozor: pokud upravíte skupinu, kterou právě používáte a ve které NEBUDE použita funkce "Dynamické přesměrování", tak k její aktivaci-provádění ani nedojde (i kdyby jste právě měli nastaveno, že se má přesměrovávat na některé tel.číslo) !


Další informace k tématu dynamické přesměrování

Dynamické přesměrování - popis