Z WikiVUM
Přejít na: navigace, hledání


Nastavení klapek a rychlých voleb

Klapky slouží k ulehčení a rychlejšímu vytáčení často volaných čísel, které si obtížně zapamatováváme. Máte ve své firmě 10 pracovníků na různých pozicích a ještě různě rozmístěných po kancelářích/patrech a často si mezi sebou potřebujete telefonovat. Aby jste si nemuseli pamatovat jejich celá telefonní čísla, nadefinujete si je jako "klapky" a pak v rámci VUM si voláte jen těmi čísly, které jste si nadefinovali jako "klapky". Také pak můžete hovory různě přepojovat mezi klapkami, spojovat do konferenčních hovorů apod.

V této části VUM si můžete nastavit (podle toho na jaká čísla voláte nejčastěji) okruhy čísel:

  • ve Vaší ústředně - nastavujete jako "klapka"
  • mimo Vaší ústřednu - nastavujete jako "rychlá volba", neboli také označováno jako "zkrácená volba".


Dále si v této části ještě můžete nadefinovat "funkce", kterými ústředně budete dávat různé příkazy (defaultně je v ústředně nastaveno):


* 77 - zůstatek výše kreditu
* 21 - přesměrování (zadejte ve tvaru: *21*cílové_číslo)
* 22 - zjištění kam přesměrování
* 23 - zrušení přesměrování
* 25 - změna profilu (zadejte ve tvaru: *30*cílové_číslo_profilu)
* 26 - operátor - aktivní
* 27 - operátor - pauza
* 28 - výběr záznamníku
* 29 - vyzvednutí hovoru
* 30 - cena hovoru (zadejte ve tvaru: *30*cílové_číslo)
* 31 - změna profilu všem (zadejte ve tvaru: *31*cílové_číslo_profilu)
* 32 - nahrávání hlášek

Další informace k tématu klapky a rychlé volby

Klapky a rychlé volby - nastavení
Klapky a rychlé volby - příklad