Z WikiVUM
Přejít na: navigace, hledání


Konferenční volání

Nastavením funkce konference, se vytvoří virtuální místnost, kde všichni účastníci spolu současně můžou hovořit.
Do této místnosti se připojíte prostým zavoláním na telefonní číslo, které má nastavenou funkci konference.
Zároveň je Vám hlasově oznámeno, že jste se připojili do konferenční místnosti a kolik ůčastníků je v místnosti.


Další informace k tématu konferenční volání

Konferenční volání - nastavení