Z WikiVUM
Přejít na: navigace, hledání


Nápověda VUML

Virtuální Ústředna Mikrotech Little (VUML) je odlehčené rozhraní pro jednodušší ovládání některých funkcí VUM. Toto rozhraní svou jednoduchostí a přímočarostí umožňuje ovládat některé funkce i těm zákazníkům, kteří se nechtějí seznamovat s celou filosofií VUM, nebo mají obavy, že by ve VUM mohli "něco pokazit". VUML obsahuje několik nejběžněji používaných/žádaných funkcionalit.

Možnosti VUML

Rozhraní pro ovládání a přístup k "mini ústředně" VUML je na adrese mikrotech.sipcz.net/ustredna_little/, kde se přihlašujete svými přístupovými údaji k účtu u Mikrotech.
Vuml.jpg

Po přihlášení se Vám zobrazí obrazovka "telefonu" s několika tlačítkama.
Vuml1.jpg

Popíšeme Vám chování a možnosti rozhraní:

Levá strana - sluchátko Začneme od levé stravy - sluchátka pomyslného telefonu: V horní části sluchátka je umístěno "světýlko", které se chová dle stavu Vaší ústředny a může tak ukazovat či upozorňovat tyto stavy: - trvale svítí červeně - bliká červeně - trvale svítí modře - bliká modře

Prostřední část - střed telefonu V záhlaví je zobrazena aktuálně zbývající výše kreditu k volání a hned pod tím je název právě přihlášeného uživatele/účtu.

Největší část uprostřed je věnována zobrazování obsahových informací v závislosti na zvolených funkcí.

Pravá strana telefonu - tlačítka Na pravé straně přístroje jsou umístěny tlačítka "rychlé volby", která Vám zpřístupní další nastavení. Pokud nad tlačítko najedete myší, vyskakující bublinka Vám vypíše co dané tlačítko dělá.