Z WikiVUM
Přejít na: navigace, hledání

Změna hesla

Po přihlášení na svou webovou stránku klikněte vlevo na profil.Na stránce profilu v kontaktních informacích najdete pole týkající se emailu, vyplňte jej (je povinné).Dole v informacích o vás najdete pole týkající se nového hesla (zde zadáte své nové heslo).Musíte jej ještě potvrdit v poli pod ním.Změny uložite kliknutím na tlačítko aktualizovat profil.

Základní změna vzhledu

Po přihlášení na svou webovou stránku kliknete na tlačítko vzhled webu:
Barvy: zde upravíte barvu pozadí vaši stránky.Změnu provádíte kliknutím na příslušnou barvu z palety barev a poté ještě můžete vybrat tažením kolečka na čtverci intenzintu dané barvy.
Obrázek v záhlaví: je zde možné pouze vybrat z předvolených obrázků.Výběr obrázku se Vám zpřístupní, až po kliknutí na výchozí obrázek v záhlaví. Budeme řešit lepší úpravy v pokročilé změně vzhledu.
Obrázek na pozadí: po kliknutí na text žádný obrázek se Vám zpřístupní volba ve které mužete vybrat obrázek, který chcete mít na pozadí nebo pomocí přesunu obrázku z vašeho počítače do příslušného pole.

Pokročilá změna vzhledu

Menu: pokud se Vám nelíbí Vaše stávající menu. Můžete si jej změnit v administraci WordPressu vlevo vyberete stránky. Zde se Vám zobrazí aktualní položky ve Vašem menu. Ve výchozím nastavení jsou zobrazeny dvě(O nás, provozní doba).Odebrat příslušnou položku provedete výběrem dané položky a kliknutím na volbu odstranit.
Nové položky přidáte pomocí volby vzhled a vyběrem menu. Zde vyplníte název Vašeho menu a potvrdíte změnu stiskem tlačítka aktualizovat menu. Vaše menu je vytvořeno, ale nemá žádné umísťění na stránce ani nemá žádné položky. Umístění zvolíte pomocí volby základní navigační menu vyberete menu s vašim názvem a klinete na tlačítko uložit. Položky přidáte tím, že vyplníte URL(odkaz na další stranku) a text. Po kliknutí na aktualizovat menu, můžeme tuto nabídku opustit.
Obrázek v záhlaví: pomocí volby vzhled a položky s názvem obrázek v záhlaví se dostaneme na stránku, ve které můžeme obejít předem nastavené obrázky a nahrát své vlastní. Toto provedeme tlačítkem procházet, vybereme umístění obrázku na disku a potvrdíme vyběr obrázku tlačítkem vybrat obrázek. Změny potvrdíme tlačítkem uložit změny.
Obrázek na pozadí: pomocí volby vzhled a položky s názvem obrázek v záhlaví se dostaneme na stránku, ve které můžeme obejít předem nastavené obrázky a nahrát své vlastní. Toto provedeme tlačítkem procházet, vybereme umístění obrázku na disku a potvrdíme vyběr obrázku tlačítkem vybrat obrázek. Změny potvrdíme tlačítkem uložit změny.

Přidávání příspěvku na stránku

Pro vytvoření nového příspěvku klikněte na odkaz příspěvky a potom na odkaz Vytvořit příspěvek. Po kliknutí na tento odkaz se vám zobrazí nová stránka s prázdným připraveným příspěvkem:
Do nového příspěvku vložte nadpis, text (úprava textu níže) a vyberte v jaké Rubrice se má tento příspěvek zobrazovat. Po dokončení všech příprav příspěvek vytvořte stisknutím tlačítka Publikovat (Viz. šipka u obrázku). V této chvíli je příspěvek umístěný na webových stránkách.
Příspěvek můžete editovat okamžitě nebo nastavit datum, od kterého má být dostupný (před tímto datem se příspěvek na stránkách neobjeví).Datum zobrazení příspěvku se edituje v pravé části systému.
Pro psaní běžného textu můžeme text libovolně editovat, můžeme zde vidět podobné značky pro formátování textu jako ve Wordu.
Vkládání obrázku do příspěvků : je možné pouze po nahrání obrázku na tento server. K tomu slouží tlačítko pro výběr obrázku:
Obrázek můžete vybrat ze svého počítače a nebo z galerie fotografií (fotografie, které již jsou v redakčním systému).Po dokončení editace klikněte na vložit do příspěvku a obrázek se Vám vloží do příspěvku.
Pokud chcete vytvořit odkaz na jinačí stránku, vyberte text, který má představovat tento odkaz a poté klikněte na tlačítko pro vložení odkaz:
Vytvoření odkazu na soubor: soubor musíte opět nejdříve nahrát na server. Klikněte na odkaz media a poté na odkaz nahrát soubor. Zde klikněte na vybrat soubory. Soubory vyberte v počítači a výběr potvrďte. Pokud chcete někam vložit odkaz na tento příspěvek, zkopírujte si URL adresu souboru. Nezapomeňte před opuštěním stránky kliknout na tlačítko uložit všechny změny.

Obsluha fotogalerie

Fotogalerie je přístupná z levého menu, pod názvem galerie. V galerii můžete (přidávat obrázky,spravovat galerie).
Základní nahrání obrázků: pomocí tlačítka procházet fotografie, které chcete z počítače nahrát, poté galerii, do které chcete fotografie nahrát. Pokud požadovaná galerie není v seznamu, musíte ji nejprve vytvořit. dokončení výběru fotografií a galerie pro fotografie stiskněte tlačítko nahrát obrázky.

Schvalování komentářů

Komentáře jsou chráněny tím že čekají na schválení majitele dané stránky tzn. uživatel napíše na stránku nevhodný komentář, danému uživateli se komentář zobrazí, ale ostatním ne( toto se dějě během procesu kdy autor čeká na schválení. ), poté tento komentář může majitel stránky bez problému odstranit nebo schválit

Demo

Demo fiktivní stránky, kterou by jste měli po přečtení návodu sami vytvořit je ke zhlédnutí zde.
V připadě problému kontaktujte svého administrátora.