Z WikiVUM
Přejít na: navigace, hledání


DTMF


Tato funkce je experimentální, může být kdykoli upravena nebo zrušena

Tato funkce po pípnutí očekáva vstup z klávesnice.</br>

Jako parametry jsou
  • Maximální délka - pokud bude zmáčknuto tento počet číslic, pak již nejsou dalši očekávána
  • Timeout - maximální počet sekund kdy bude očekávat vstup z klávesnice. Kdykoli dříve lze zadávání ukončit/potvrdit mřížkou (#)
Výstupní hodnoty jsou
  • Zadané číslo - Pokud je zadáno číslo než doběhne timeout a potvrzeno mžížkou
  • Zadané číslo - Pokud je zadáno číslo než doběhne timeout a jeho délka dosáhla maximální délku
  • timeout - Pokud vypršel timeout a nebylo zadáno žádné číslo
  • timeout/Zadané číslo - Pokud vypršel timeout a před jeho zadáním bylo zadáno číslo (případně jeho část)

Tyto údaje lze poslat např. ke zpracování přes api jako parametr p% API -web nebo API-podminka