Z WikiVUM
Přejít na: navigace, hledání


Nastaveni rychlých voleb a funkcí

Pokud chcete nastavít rychlou volbu nebo klapku, nastavte ve třetím sloupci "volání" V prvnim poli za "Rychlá volba:" zadejte číslo, které bude zkrácenou alternativou celého čísla, které zadáte do druhého sloupce. Vytocenim cisla v prvním poli "klapka" bude voláno cislo ve druhém poli "Cislo".

Obdobně se nastaví klapky, jen na výběr máte pouze vlastní čísla a volaní je přímo na telefonní přístroj(bez uvodních hlášek,IVR apod.) Pokud chcete nastavít funkce, nastavte ve třetím sloupci "Funkce" V prvním poli "Klapka: *" zadejte čislo pro které má byt funkce aktivní. Ve druhém poli vyberte požadovanou funkci Seznam funkcí ustředny: Funkce Celý název popis Příklad při vyplnění klapky 99 Kredit zjištení aktuální výše kreditu vytočením *99 Vám oznámí výši kreditu Přesměrování Dynamické přesměrování Na nastavené tel. číslo bude přesmerován hovor v části kde je definována funkce Přesměrování, tato definice se porvádí v menu "Skupiny" vytočením *99*123456789 bude přesměrování nastaveno na tel. číslo 123456789 Zjištění přesměrování Zjistění hodnoty dynamické přesměrování Hlasový automat oznámí zda je nastaveno směrování a na které telefonní číslo vytočením *99 bude oznámeno tel. číslo dynamického přesměrování Zrušení přesměrování Zrušení dynamického přesměrování vytočením *99 bude zrušeno dynamické přesměrování Změna profilu Nastavení aktualního profilu Možnost nastaveni profilu a tím chování celé virtualní ústředny vytočením *99*2 bude změnen na profil 2 OP - aktivni Operátor do aktivního modu Operátoru budou zasílány hovory pokud je umísten v nekteré aktivní frontě call centra vytočením *99 budou operátoru posílány hovory z fronty OP - pauza Operátor do spíciho modu Operátoru nebudou zasílány hovory. vytočením *99 si operátor udela pauzu a nebudou mu směrovány hovory z fronty call centra až do jeho opětovné aktivace Výběr záznamníku Výběr hlasové schránky vytočením *99 si poslechnete případné vzkazy ve Vaši hlasové schránce Vyzvednutí hovoru Vyzvednutí aktivního hovoru Pokud zvoní nějaké číslo v rámci virtuální ústřeny, můžete ho touto funkcí vyzvednout. Při více zvonících telefonu je pořadi abecední. vytočením *99 vyzvedněte vyzvánějící telefon. Cena hovoru Cena vytáčeného hovoru Zjištění a oznámení ceny před uskutečněním hovoru. vytočením *99*123456789 oznámeni ceny hovoru na číslo 123456789 a následně bude voláno na toto čislo. Změna profilu všem Nastavení profilu na všechny čísla ústředny Možnost nastaveni profilu a tím chování celé virtualní ústředny na všechny telefonní čísla v ústředně vytočením *99*2 bude změnen na profil 2 na vsech tel. číslech ústředny

    • - moderovane presmerovani
    1. - prime presmerovani
    • cislo - vyzvednuti hovoru na toto cislo