Z WikiVUM
Přejít na: navigace, hledání


Ověření PINem

V některých částech (např. provolba) budete potřebovat omezit přístup jen některým lidem.
Toto lze provést například funkcí Podmíněné_volání_dle_čísla_volajícího nebo právě ověření PINem.
Pokud tuto funkci zařadíte do skupiny spolu se zadáním pinu, pokračování bude možné pouze v případě, že volající zadá tento PIN. Důležité pro tuto možnost je mít funkční DTMF.