Z WikiVUM
Přejít na: navigace, hledání


Ovládací SMS

Tato stránka soustředí jednotlivé možnosti zasíláním SMS příkazů pro změny ve virtuální ústředně.

Nastavení Callback přes SMS - příklad
- nastaví funkci callback přes SMS a umožní tak sestavení spojení ústředna > volající > volaný.
Nastavení přesměrování přes SMS - příklad
- nastaví funkci přesměrování přes SMS, přesměruje příchozí hovory na cílové číslo.
Povolení volání do zahraničí přes SMS - příklad
- povolí volat do zahraničí přes SMS
Změna profilu přes SMS - příklad
- změní profil / přepne na požadovaný profil přes SMS. Profil definuje chování příchozího hovoru(můžete mít nastaven jeden profil pro pracovní den, jiný pro mimopracovní den, jiný třeba pro přesměrování na spolupracovníky či do záznamníku apod.


Přehled příkazů pro ovládání ústředny pomocí SMS:
příkaz vlastnost vzor zadání příklad
KOD povolí volání do zahraničí KOD voip_cislo sdeleny_kod KOD 558840000 1234
CALLBACK požadavek na callback-zpětné volání CALLBACK vase_voip_cislo cislo_kam CALLBACK 558840000 800123456
PRESMERUJ nastavení přesměrování svého čísla PRESMERUJ vase_voip_cislo cislo_kam PRESMERUJ 558840000 800123456
PROFIL změní/aktivuje na požadovaný profil PROFIL vase_voip_cislo cislo_profilu PROFIL 558840000 2