Z WikiVUM
Přejít na: navigace, hledání


Skupiny nastavení

Přidat skupiny - Vytvoření nové skupiny Zde pojmenujete svou skupinu pro pravidla volání (dial plan). Tzn. definujte chování hovoru (příchozího, nebo odchozího), jak se bude zpracovávat - podle jakých pravidel se bude hovor zpracovávat.

Pro nastavení zvolte některou skupinu a klikněte na "edit". Zde se zobrazí posloupnost volání, kde sloupce jsou souběžné vyzvánění.

Volání jde po řádcích zhora dolů. Po ukončení volání(délka zvonění je větší než nastavena, telefon je neodstupný, apod.) následuje zpracování na dalším řádku.


Např. pokud požaduji aby 10s vyzváněl telefon s číslem 123 a zároveň 124, pokud nikdo nezvedne hovor vyzváněly pak telefony 123, 124 a 125 zároveň po dobu 2 minut.

V prvním řádku vyberu typ: "Volání", do prvního volného pole zadám telefonní číslo "123", druhého "124", třetího (jiné barvy) zadám délku vyzvánění: "10" v druhém řádku vyberu typ: "Volání", do prvního volného pole zadám telefonní číslo "123", druhého "124", třetího "125", čtvrtého (jiné barvy) zadám délku vyzvánění: "120"

Další informace k tématu skupiny

Skupiny - popis
Skupiny - příklad nastavení přepojení na záznamník
Skupiny - příklad nastavení pro IVR v pracovní době