Z WikiVUM
Přejít na: navigace, hledání

Přepojení a přesměrování hovorů

Asistované přepojení hovorů lze standardně provést jak u příchozích, tak odchozích hovorů. Přepojení se provádí rychlým stiskem dvou hvězdiček (**). Ve sluchátku se ozve "Transfer" a ústředna čeká na vytočení požadovaného čísla, volajícímu bude přehrávána hudba. Pro spojení můžete vytočit celé požadované číslo nebo jeho klapku. Následně budete spojeni a bude proveden hovor s tímto číslem. Pokud budete požadovat spojit volaného s přepojeným číslem, zavěste. Pokud se budete chtít vrátit k volajícímu, zmáčkněte opětovně dvě hvězdičky(**)


Další informace k tématu přepojení a přesměrování hovoru

Přepojení s přesměrování hovorů - nastavení