Z WikiVUM
Přejít na: navigace, hledání


V menu výpisy pracujete se záznamy, které se zaznamenávají ve VUM o jejím provozu na Vašich číslech:

Výpis hovorů
- ve výpisu hovorů vidíte uskutečněná volání
Záznamy hovorů
- zde můžete procházet nahrávky telefonních hovorů
Záznamy CallCentra
- záznamy CallCentra
Přijaté faxy
- seznam přijatých faxů s možností fax odesílat
Záznamník
- seznam uložených nahrávek ve hlasové schránce
Faktury
- seznam vystavených faktur - daňových dokladů za čerpané služby
DialPlan
- přehled nastavení pro jednotlivá čísla v grafické podobě

Další informace k tématu volání-definice vstupů