Z WikiVUM
Přejít na: navigace, hledání


Nastavení čísla pro příchozí volání Vyberte číslo a profil, který chcete nastavit(profil 1 je základní) Příchozí volání na toto číslo se bude chovat podle tohoto nastavení

  Hláška - přehraje vstupní hlášku
  Časový profil - Vyberte Vámi nadefinovaný časový profil v sekci "Časové profily"
    Nevyhovuje časovému období - pokud nevyhovuje Vámi zadanému časovému období spustí se vybraná skupina
    Vyhovuje časovému období - pokud vyhovuje Vámi zadanému časovému období spustí se vybraná skupina
    List - Vyberte Vámi nadefinované seznam čísel/predčíslí
    List vyhovuje - pokud číslo volajícího vyhovuje Vámi zadanému seznamu spustí se vybraná skupina

V nastavení záznamníku vyplníte heslo pro výběr hlasové schránky a email na který Vám zprávy z hlasové schránky budou zasílany.