Z WikiVUM
Přejít na: navigace, hledání


Vytvoření skupiny

Přidat skupiny - Vytvoření nové skupiny
Zde pojmenujete svou skupinu


Pro nastavení skupiny zvolte některou skupinu a klikněte na edit
Zde se zobrazí posloupnost volání, kde sloupce jsou souběžná vyzvánění.
Volání jde po řádcích zhora dolů
Po ukončení volání(délka zvonění je větší než je nastavena, telefon je nedostupný, apod.) následuje na další řádek
Např. pokud požaduji, aby telefon vyzváněl 10 sekund s číslem 123 a zároveň 124, pokud nikdo nezvedne hovor vyzváněly telefony 123, 124 a 125 zároveň po dobu 2 minut

v prvním řádku vyberu typ: "Volání", do prvního volného pole zadám telefonní číslo "123", druhého "124", třetího (jiné barvy) zadám délku vyzvánění: "10" v druhém řádku vyberu typ: "Volání", do prvního volného pole zadám telefonní číslo "123", druhého "124", třetího "125", čtvrtého (jiné barvy) zadám délku vyzvánění : "120"