Z WikiVUM
Přejít na: navigace, hledání


Vyzváněcí melodie - nastavení

Aktivaci funkce vyzváněcí melodie provedete ve skupinách - menu: rozšířené > skupiny, vyberte vstupní skupinu, která zpracovává příchozí hovor tel.čísla, na kterém chcete nastavit vyzváněcí melodii.

Přidejte další řádek (tlačítkem "+"), posuňte si ho na vyšší pozici (hovor se zpracovává "shora > dolů").
Vyberte v rolovacím menu prvního sloupce hodnotu "Funkce" a v dalším sloupci vyberte "Povolit vyzváněcí melodii", celé pak uložte tl. "uložit vše".


Další informace k tématu vyzváněcí melodie

Vyzváněcí melodie - popis