Z WikiVUM
Verze z 21. 6. 2019, 12:03, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (API - web)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání


API - web

V této funkci bude načten uvedený skript s parametry.
V textu zadáte URL skriptu, kde můžete použít parametry, které budou doplněny podle volání:
s% - číslo volajícího.
d% - číslo volaného.
t% - datum a čas volaní.
i% - Status volání.
p% - Déla hovoru.
u% - unikátní ID hovoru.
r% - RDNIS.

i%(Status) je odeslán pouze pokud je API voláno po hovoru.
p%(DTMF) je odeslán pouze pokud je API voláno po načtení DTMF .

Příklad použití skriptu:

Zadáte cestu ke svému skriptu (např. http://mujserver.cz/mujskript.php?volajici=s%&volany=d%&cas=t%&stav=i%&pin=p% )

API po ukonceni hovoru

Api - volání

Použití volání pomocí URL