Z WikiVUM
Verze z 16. 8. 2012, 13:11, kterou vytvořil Viki (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka: Category:VUM Category:funkce Funkce hlasitost slouží k nastavování (zesílení/zeslabení) jak reproduktoru, tak mikrofonu (volajícího, volaného) během pro...)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání


Funkce hlasitost slouží k nastavování (zesílení/zeslabení) jak reproduktoru, tak mikrofonu (volajícího, volaného) během probíhajícího hovoru. Tuto funkci můžete přidat do skupiny, kde výběrem prvního sloupce (funkce), vyberete hodnotu "Hlasitost", v druhém sloupci můžete upřesnit směr volání, kterého se nastavení hlasitosti bude týkat a ve třetím sloupci pak definujete úroveň hlasitosti na stupnici 10 až -10 (kdy je 10 nejsilnější, 0 je normální/defaultní a -10 je nejtišší hlasitost).