Z WikiVUM
Verze z 13. 7. 2012, 09:47, kterou vytvořil Viki (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání


Nastavení IVR, nastavení automatického hlasového automatu

Zmáčkněte tlačítko "přidat IVR "
Název - zadejte název IVR
Hláška - vyberte Vámi požadovanou hlášku, která se přehraje při vstupu do IVR
0-9 - vyberte skupinu, která se provede při stisku klávesy volajícího do IVR
Počet opakovaní - vyberte počet opakovaní pokud volající nezmáčkne žádnou použitou volbu a vyberte skupinu která se má po tomto počtu spustit

Neplatná volba - vyberte skupinu, která se spustí při zadání neplatné volby (volající zmáčkne tlačítko, které nemáte definováno)

Další informace k tématu IVR - automatický hlasový automat

Popis funkce IVR

IVR - příklad nastavení IVR logiky