Z WikiVUM
Verze z 13. 7. 2012, 09:51, kterou vytvořil Viki (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání


Podmíněné volání

Pokud chcete nastavit aby se ústředna chovala v různých časových úsecích jinak, použijte ve skupinách funkci "Vyhovuje časovému období".
Pokud vyhovuje, pokračuje ve skupině dále, jinak pokračuje ve Vámi definované skupině.

Nejdříve si vytvořte skupinu, která se provede po splnění podmínky (čas volání vyhovuje časovému období).
Následně do vstupního volání umístíte časovou podmínku.


<flvplayertwo width="844" height="452" autoPlay="true" autoBuffering="true">Casovepodminenevolani.flv</flvplayertwo>