Z WikiVUM
Verze z 13. 7. 2012, 10:26, kterou vytvořil Viki (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání


Profily

Pokud potřebujeme aby se ústředna chovala v různých situacích různě - využijeme k tomu profily.
Např. při odchodu z firmy změníme profil a volající na místo dovolání se na telefonní přístroj si vyslechnou hlášku, že momentálně se jim nikdo nemůže věnovat. Další profil můžeme mít nastaven na přesměrování na mobil apod.

Další informace k tématu profily

Profily - nastavení