Z WikiVUM
Verze z 13. 7. 2012, 10:26, kterou vytvořil Viki (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání


Nastavení proveďte: čísla > editace výstupní skupiny daného čísla (tedy toho čísla, které se má tvářit jako jiné číslo volanému) a ve formuláři editace skupiny si nastavte pravidla pro odchozí hovor.

Můžete si dokonce nastavit i své GSM číslo, které do seznamu dostanete pomocí ověření mobilního čísla, kterým se chcete prezentovat volanému.

Změna čísla volajícího
Nastavení změny čísla volajícího - příklad